WAAROM e-coldstore?

Bij het ontwerp en de realisatie van onze nieuwe vriesinstallaties is bewust gekozen voor moderne duurzame, energiezuinige technieken. De installaties maakt gebruik van het natuurlijk koudemiddel CO2. Dit koudemiddel heeft geen invloed op de ozonlaag en kent een zeer gunstige Carbon Footprint. Deze nieuwe transkritische koeltechnologie maakt het mogelijk om het energieverbruik van de koude opwekking verder terug te brengen. De installaties zijn volledig opgebouwd uit duurzame en goed te recyclen materialen zoals RVS en koper. Bovendien zorgt de geïntegreerde regeltechniek uiteraard voor een continue aanpassing aan de optimale bedrijfscondities. De opslag condities zijn geborgd dankzij een voortdurende bewaking alsmede beheer op afstand.

Naast een verbeterde isolatie, terugwinning van restwarmte voor vloerverwarming en energiezuinige LED-verlichting zijn onze vrieshuizen ook uitgerust met volledig geautomatiseerde verrijdbare stellingen. Daardoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van iedere m2 opslagcapaciteit.

 

De mate waarin wij aandacht besteden aan het milieu bepaalt de toekomst van onze samenleving. E-Coldstore is daarom bereid te investeren in een betere toekomst. Het besef van de noodzaak om te verduurzamen is diep in onze organisatie doorgedrongen. Daarom is reeds een hele omslag gemaakt naar schonere en efficiëntere producten en processen. Maar ook voor de toekomst blijft E-Coldstore de ontwikkelingen in duurzaamheid nauwgezet volgen. Immers, duurzaamheid is een doorlopend proces en waar mogelijk zullen wij deze implementeren. Niet alleen omdat wij dit noodzakelijk achten, maar ook om onze klanten de mogelijkheid te bieden binnen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te opereren dankzij E-Coldstore!

 

Door de bouw van een derde vestiging aan de Kampenstraat 24 te Oldenzaal heeft E-Coldstore een perfecte logistieke dekking in het Oosten van Nederland met goede en snelle verbindingen naar Duitsland.